Anunt sfarsit proiect

FINALIZAREA PROIECTULUI

 

STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS INOVEAZĂ PENTRU CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII

Structural Management Solutions S.R.L., cu sediul în Bd Alexandru Ioan Cuza, nr. 95, Etaj 1, București, Sector 1, anunță finalizarea proiectului „S.I.R.O. – Soluție inovativă de recrutare online”, SMIS 115926, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2 „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, în baza contractului de finanțare nr. 36/02.08.2017, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.147.684,14 lei. Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile este de 5.094.884,14 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 3.870,023,49 lei.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 36 luni, începând cu 02.08.2017-01.08.2020, la sediul beneficiarului situat în Bd Alexandru Ioan Cuza, nr. 95, Etaj 1, București, Sector 1.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sporirea capacității de cercetare – dezvoltare tehnologică și inovare a Structural Management Solutions S.R.L., în vederea dezvoltării unei platforme de joburi online inovativă, cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

 • Realizarea aplicației inovative de recrutare online, Remarkable Jobs
 • Realizarea site-ului privind rezultatele proiectului, RemarkablePeople
 • Achiziționarea echipamentelor TIC și a consumabilelor necesare implementării proiectului
 • Achiziționarea aplicațiilor software/licențe necesare dezvoltării aplicației
 • 1 studiu privind piața de recrutare din România
 • 2 anunțuri de presă și un panou de informare
 • 1 campanie la radio Kiss FM
 • 1 campanie online Facebook
 • 5 evenimente de promovare
 • 5 conferințe internaționale privind diseminarea rezultatelor cercetării industriale
 • 3 articole publicate într-un registru cu acces liber
 • 2 articole publicate în două publicații de specialitate
 • 1 cerere brevet la OSIM
 • Realizarea livrabilelor etapei de management proiect, cercetare industrială și dezvoltare experimentală

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la proiectul cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 persoana de contact este Ana – Maria IONIȚĂ, e-mail anamaria.ionita@structuralmanagement.ro.

 

sigle_ue

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *