Proiectele europene sunt ghidate de o relație de parteneriat între solicitant (cel care dorește să aplice la un program de finanțare) și consultant (persoana responsabilă cu întocmirea documentației).

Suntem alături de dumneavoastră pentru a construi impreună proiecte de succes, care să contribuie la optimizarea afacerii. Atât noi, cât și partenerii noștri oferim consultanță de specialitate în vederea transformării unei idei de afacere sau de dezvoltare a acesteia într-un proiect de succes.

Ce oferim:

Prezentarea surselor și a programelor de finanțare

  • Analiza eligibilității solicitantului și identificarea obiectivelor de investiții
  • Conceperea și realizarea proiectelor: studii de oportunitate, cereri de finanțare, planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de (pre)fezabilitate tehnice și economico−financiare, proiecte tehnice, analize financiare, analize cost−beneficiu, analize socio−economice, analize de risc și senzitivitate
  • Asistență de specialitate în perioada de evaluare a ofertelor
  • Asistență de specialitate în implementarea proiectelor
  • Asigurarea managementului de proiect

Cum lucrăm:

Experții sau partenerii noștri lucrează îndeaproape cu echipa de proiect din partea dumneavoastră pentru ca împreună să parcurgem drumul de la o idee la un proiect de succes.

Contactează-ne dacă vrei să primești mai multe informații și o ofertă personalizată