Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor, ce urmărește atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri referitoare la timp, resurse și costuri.
Bazându-ne pe analiza situaţiei existente, a alternativelor de realizare a obiectivelor stabilite, pe experienţa proprie şi pe standardele internaţionale de “best practices”, urmărim în permanență atingerea indicatorilor stabiliți în cadrul contractului de finanțare.
Ne implicăm în situaţii dificile și vă oferim soluții practice în rezolvarea acestora, astfel încât obiectivul propus în cadrul contractului de finanțare să fie îndeplinit în condiții de maximă eficiență și eficacitate.

”Failing to plan is planning to fail.” W. Churchill

Ce oferim:

  • Asigurarea unui management de zi cu zi a proiectului
  • Asistență de specialitate în pregătirea analizelor de proiect
  • Asistență de specialitate în pregătirea documentelor de raportare (rapoarte de activitate, rapoarte de progres, raport final)
  • Menținerea relației cu autoritățile de management pe perioada implementării proiectului
  • Asistență privind întocmirea dosarelor de achiziții publice (servicii/bunuri/lucrari)
  • Consultanță privind întocmirea dosarelor de cerere de plată și/sau a cererilor de rambursare în vederea recuperării banilor investiți
  • Consultanță privind întocmirea notificărilor și/sau a actelor adiționale, aferente contractului de finanțare
  • Consultanță privind managementul ciclului de viață al proiectului, prin monitorizarea resurselor, obiectivelor şi rezultatelor proiectului

Cum lucrăm:

Experții sau partenerii noștri lucrează îndeaproape cu echipa de proiect din partea dumneavoastră pentru ca împreună să parcurgem drumul de la o idee la un proiect de succes.

.

Contactează-ne dacă vrei să primești mai multe informații și o ofertă personalizată